Simpozion

[ English Version ]

    Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj   

Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă” 

Arhivele Bartók din Budapesta 

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, filiala Cluj  

  

   
Simpozion Internaţional de Muzicologie  

Folk Music as a Fermenting Agent for Composition, Past and Present

 
Cluj, 27 aprilie 2017

orele 9.30 - 18.30

Academia de Muzica "Gh. Dima", sala 11