Interpreți

 

ANSAMBLUL AD HOC

Cu ocazia prezentării la Cluj a primei audiţii mondiale a lucrării Colinda-Baladă op. 42 de György Kurtág (martie 2009, în cadrul ediţiei a VIII-a a Festivalului Cluj Modern) s-a reunit ad hoc ansamblul instrumental necesitat de partitură. Repetiţiile acestuia, conduse de tânărul dirijor şi compozitor Matei Pop, s-au desfăşurat sub directa îndrumare a maestrului Kurtág. Impulsul muzical al acestei colaborări a fost atât de viu, încât s-a născut atunci ideea spontană a unei implicări de durată în ce priveşte sondarea valorilor repertoriului contemporan.

Astfel s-a conturat proiectul AD HOC, ansamblu ce reuneşte, într-o geometrie variabilă, o serie de tineri şi valoroşi muzicieni aparţinând şcolii interpretative clujene. Compozitorul Adrian Pop şi-a asumat rolul de mentor şi director artistic al ansamblului, fiind secondat în activitea de construcţie a proiectelor de Răzvan Poptean, membru fondator al formaţiei şi de Matei Pop, care asigură conducerea muzicală.

 • Boroka Pöllnitz – flaut, flaut piccolo
 • Adrian Cioban - oboi
 • Răzvan Poptean – clarinet
 • Aurelian Băcan – clarinet
 • Mihai Toader – clarinet-bas
 • Gabriel Gyármáti – trompetă
 • Ioan Marina – corn
 • Dacian Ceşa – acordeon
 • Paul Sîrbu - vioară
 • Butnaru Rafael – vioară
 • Mihai Oşvat - violă
 • Cristian Suărăşan – violă
 • Gyula Ortenszki – violoncel
 • Raul Lenart – contrabas
 • Ioan Dărăban – percuţie
 • Horia Haplea – pian
 
 

ANSAMBLUL ARS NOVA

Cu siguranţă cea mai longevivă formaţie de muzică contemporană din România, Ansamblul Ars Nova a fost înfiinţat de către compozitorul Cornel Ţăranu în anul 1968, într-o perioada de maximă efervescenţă a interesului pentru racordarea la curentele şi stilurile muzicale occidentale. Muzicienii reuniţi în acest adevărat laborator artistic proveneau dintre membrii marcanţi ai Filarmonicii clujene şi dintre cadrele didactice ale Conservatorului, această colaborare menţinându-se ca o constantă pe tot parcursul istoriei ansamblului.

Numărul de prime audiţii şi lucrări special dedicate Ars Novei prezentate în cei 40 de ani de activitate este impresionant, ca şi numărul de înregistrări, concerte şi turnee susţinute în numeroase ţări ale Europei – Marea Britanie, Franţa, Ungaria, Danemarca, Cehia, Iugoslavia, Italia, Spania, Elveţia, Germania etc. Ars Nova şi-a onorat şi îşi onorează cu exemplaritate menirea sa iniţială, aceea de a trasa punţi de comunicare între şcolile de compoziţie şi creatorii de valoare din străinătate şi cei autohtoni.

 
 

ANSAMBLUL PRAGUE MODERN

Odată cu numirea sa ca dirijor invitat principal al Filarmonicii pragheze în anul 2004, Michel Swierczewski a avut ideea iniţierii unei stagiuni dedicate valorilor repertoriului contemporan. Aceasta s-a concretizat în cooperare cu Institulut Cultural Francez de la Praga, în proiectul de succes intitulat "Le Bel Aujourd’hui" (titlu inspirat dintr-un vers al poetului Stéphane Mallarmé ).

Elanul deosebit pentru promovarea operelor semnificative ale compozitorilor contemporani ca şi producţiile cele mai recente ale compozitorilor cehi a condus în anul 2008 la fondarea ansamblului de muzică contemporană Prague Modern. Acesta reuneşte pe cei mai buni interpreţi ai tinerei generaţii de instrumentişti formaţi în marea tradiţie a universităţilor de muzică cehe (cei mai mulţi dintre ei fiind solişti ai orchestrelor simfonice pragheze), pentru care interpretarea muzicii timpului nostru este nu doar o responsabilitate, ci şi o adevărată plăcere artistică, o aventură în care sensibilitatea şi muzicalitatea, gustul pentru experimentarea de forme noi ale spectacolului muzical îşi află expresia ideală.

Succesul răsunător al prezentării la Praga a operei vorbite Cassandra de Michael Jarrell, cu renumita actriţă Fanny Ardant în rolul principal (aprilie 2010), este un exemplu concludent al acestei deschideri.

 
 

ANSAMBLUL SEDUCÂNT

SeduCânt s-a născut în mai 2010, în urma unui concert susţinut în cadrul U.N.M.B. Realizatorii concertului – interpretele Ana Chifu şi Maria Chifu, compozitoarea Diana Rotaru, coregrafa Georgiana Bobocel-Iacob (România) şi artistul video Mihai Cucu (Irlanda) – şi-au propus să formeze un “grup experimental” a cărui ţintă să fie schimbarea percepţiei asupra artelor contemporane, poate mai ales a muzicii noi, prin realizarea de scurte proiecte sincretice, mici spectacole video-muzical-coregrafice.

SeduCânt cultivă astfel un tip de abordare modern, polivalent, în care interpretul se foloseşte de întreg arsenalul său expresiv – instrument, corp, voce, mimică.

 
 

ANSAMBLUL DE PERCUȚIE AL ACADEMIEI DE MUZICĂ "GH. DIMA"

Grigore Pop, mentorul mai multor generații de percuționiști români de mare valoare, el însuși un virtuoz al numeroaselor instrumente ce compun acest solicitat compartiment sonor al muzicii contemporane, este și fondatorul Ansamblului de percuție, al cărui prim concert a avut loc în martie 1976. Este primul ansamblu românesc de acest tip, care, fiind alcătuit din studenții clasei de percuție a Conservatorului clujean, a suferit de-a lungul timpului transformările inerente ale schimbului de generații, reușind să-și păstreze mereu valoarea superlativă – rod al competenței incontestabile și exigenței animatorului și conducătorului său artistic.

Valoarea interpretativă se conjugă astfel cu semnificația unei înalte școli de interpretare, ce a exersat o influență benefică în peisajul ansamblurilor românești de muzică contemporană.

Ansamblul de percuție a suscitat o vie emulație în rândul compozitorilor români și nu numai, fiind dedicatar a numeroase lucrări compuse special pentru concertele sale. A fost invitat să participe la o serie festivaluri – Festivalul Muzicii Românești de la Iași, Toamna Muzicală Clujeană, Săptămâna Muzicii Noi de la București, Cluj Modern, Festivalul de Muzică Contemporană din San Marino și altele.

 
 

CAZACU MARIN

n. 1956

A studiat violoncelul la Liceul de Muzică di Bucureşti şi apoi la Conservatorul bucureştean ca discipol al maeştrilor Serafim Antropov şi Aurel Niculescu. S-a afirmat ca unul dintre cei mai valoroşi reprezentanţi ai generaţiei sale, devenind solist al Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti în anul 1983.

A cucerit o serie de premii la concursuri internaţionale: Medaille d’argent şi Premiul Villa Lobos la Geneva (Elveţia), Premiul I la Markneukirchen şi Premiul II la Concursul „J. S. Bach” din Leipzig (Germania) şi Premiul I la Bologna (Italia).

Cariera sa solistică este deosebit de bogată: a concertat intensiv în ţară şi peste hotare, colaborând cu orchestre ca Berliner Rundfunkorchester, Orchestra Internazionale d’Italia, Filarmonica din Sofia, Filarmonica „Transilvania”, Filarmonica „Moldova” din Iaşi ş.a. precum şi cu dirijori renumiţi între care Ghenadi Rojdestvenski, Cristian Mandeal, Sergiu Comissiona, Lü Jia, Horia Andreescu şi alţii. Cultivă cu pasiune şi muzica de cameră în compania unor mari interpreţi (Valentin Gheorghiu, Radu Aldulescu, Mihaela Martin, Cvartetul Voces, Cvartetul Transilvan) şi este fondator al cvartetului de violoncele „Cellissimo”.

Repertoriul său amplu include la loc de cinste o serie de lucrări concertane semnate de compozitori români contemporani, unele dintre acestea fiindu-i dedicate.

 
 

CORUL FILARMONICII DE STAT "TRANSILVANIA"

Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania” a fost fondat în anul 1974, la iniţiativa compozitorului Sigismund Toduţă, pe atunci director al prestigioasei instituţii. Ansamblul s-a format sub conducerea dirijorului Dorin Pop, al cărui rol în stabilirea standardelor valorice înalte ale corului a fost esenţial (întru totul similar cu cel al Maestrului Antonin Ciolan în formarea orchestrei). Discipolii direcţi ai lui Dorin Pop – dirijorii Florentin Mihăescu şi apoi Cornel Groza – au continuat şi au dezvoltat activitatea ansamblului clujean, recunoscut îndeobşte drept cel mai valoros cor academic al României.

O prezenţă susţinută în viaţa muzicală clujeană, Corul Filarmonicii cultivă un repertoriu bogat şi ambiţios. Numeroasele turnee şi colaborările cu ansambluri orchestrale celebre ca Israel Philharmonic, Philharmonie Loraine, Filarmonica „George Enescu” Bucureşti – participările la festivaluri importante – Holland Festival, Festival de Santader, Festivalul „Liturgica” de la Ierusalim – colaborarea cu artişti de primă mărime ai scenei internaţionale – Valeri Gherghiev, Gary Bertini, Ileana Cotrubaş, Cristian Mandeal, Angela Gheoghiu, Roberto Alagna şi mulţi alţii – aşează Corul Filamonicii „Transilvania” printre valorile noastre muzicale pe deplin confirmate în context internaţional.

Prezenţa prestigioaselor ansambluri ale Filarmonicii clujene în programele festivalului Cluj Modern aduce manifestării caratele nepreţuite ale valorii lor şi posibilitatea de a aborda repertoriul simfonic şi vocal-simfonic contemporan la cea mai înaltă cotă de reprezentativitate.

 
 

CVARTETUL ARCADIA

Cvartetul Arcadia format pe băncile Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca la clasa de muzică de cameră a profesorului Nicuşor Silaghi, s-a afirmat pe plannaţional în anul 2006, prin premiul prestigiosului Concurs de interpretare al Societăţii Române Mozart, cu aprecieri entuziaste pentru puritatea stilistică a interpretării mozartiene.

Marcând un progres deosebit de rapid sub toate aspectele şi o capacitate de asimilare a repertoriului ieşită din comun, cvartetul s-a impus curând şi în străinătate prin premiile câştigate la concursurile internaţionale „Gianni Bergamo” de la Lugano şi Internationales Kammermusikwettbewerb Hamburg. Prin participarea cu remarcabil succes la „A 17-a săptămână a muzicii contemporane” Bucureşti, cvartetul dovedeşte excelente aptitudini şi în domeniul repertoriului contemporan de ultimă oră.

Aflat în plină dezvoltare a unei frumoase cariere internaţionale, cvartetul parcurge actualmente un stagiu de specializare la Viena şi susţine numeroase concerte în Europa.

 
 

CVARTETUL EUFONIA

Format în anul 2008 la clasa profesorului Grigore Botár, Cvartetul studenţesc Eufonia se află încă în preioada sa de formare la Academia de Muzică “G. Dima” din Cluj-Napoca, actualmente sub îndrumarea profesorului Nicuşor Silaghi. Anul 2010 a adus tânărului ansamblu prima sa distincţie – premiul al III-lea la concursul “Drumul spre celebritate” organizat de Radio România Cultural. Cu un repertoriu variat, în continuă acumulare, cvartetul s-a prezentat cu succes pe scenele de concert din Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Sibiu, Bacău, Bucureşti şi Satu-Mare.

 
 

CVARTETUL TRANSILVAN

Cvartetul Transilvan a luat în fiinţă în anul 1987, fiind alcătuit din patru tineri şi valoroşi instrumentişti ai Orchestrei Filarmonicii clujene. Nicuşor Silaghi, Marius Suărăşan şi Vasile Jucan sunt membri fondatori ai cvartetului, acestora alăturându-li-se în 1989, violonistul George Dudea. În acelaşi an, ca recunoaştere a valorii artistice deosebite, acest ansamblu cameral a dobândit statutul de cvartet de stat, ca formţie distinctă în cadrul Filarmonicii "Transilvania". Consacrarea internaţională s-a impus cu promptitudine: participarea la Festivalul Orlando, Olanda (1990) şi bursa de perfecţionare de la Aspen, Colorado (1991) au marcat începutul unei impresionante serii de prezenţe naţionale şi internaţionale.

Din anul 2000, cvartetul activează într-o nouă formulă, avându-l la vioara 1 pe renumitul solist Gabriel Croitoru, care îmbină cu plăcere şi remarcabil succes cariera solistică cu rafinamentul muzicii de cameră. Alături de o consistentă prezenţă pe scenele româneşti, cvartetul a susţinut concerte la renumita Wigmore Hall din Londra, Festivalul de la Aldebrough, Festivalul de la Kuhmo (Finlanda), a concertat în prezenţa Regelui Juan Carlos I al Spaniei, a întreprins turnee în Europa şi Statele Unite ale Americii. Posedă un reprtoriu vast, ce include un important număr de lucrării româneşti, dintre care unele le sunt dedicate.

 
 

MOLDOVEANU NICOLAE

Născut la Hudedoara, Nicolae Moldoveanu, a început studiul viorii la Liceul de Muzică din Deva. A urmat studiile superioare la Conservatorul din Dresda, iar în 1986 a emigrat în Elveţia, unde s-a orientat spre dirijat, lucrând la conservatoarele Zürich, Basel şi Berna cu maeştrii Wilfried Boettcher, Horst Stein, Ralf Weikert şi Antal Doráti. A frecventat cursurile de măiestrie ale maeştrilor Lothar Zagrosek şi Sergiu Celibidache, apoi s-a perfecţionat la Royal Academy of Music din Londra cu Sir Colin Davis. La absolvire a fost distins cu  Premiul Edwin Samuel Dove pentru merite speciale şi cu Premiul de dirijat Ricordi. In 1994 a fost desemnat dirijor la Orchestra din Bournemouth (condusă cândva de Constatin Silvestri), iar 1997 a fost numit profesor asociat la Royal Academy of Music, pentru ca în anul următor să devină dirijor principal al orchestrei English Sinfonia. Din anul 2002 este dirijor asociat al orchestrei London Mozart Players.

Desfăşoară o bogată activitate ca invitat al multor orchestre şi teatre de operă de prestigiu, între care Royal Philharmonic din Londra, Berliner Symphoniker, Orchestra Tonhalle din Zürich, Filarmonica din Varşovia, Bayerischer Rundfunk Orchestra, Filarmonica din Stockholm, City of Birmingham Symphony Orchestra, Orchestra Hallé din Manchester, English Chamber Orchestra, Opera Covent Garden din Londra, Opera din Dallas, Teatro San Carlo din Napoli, Arene di Verona. Începând cu anul 1993 a revenit în România ca oaspete al Filarmonicii clujene, continuând să accepte cu plăcere invitaţiile orchestrelor româneşti – Filarmonica “George Enescu”, Orchestra Naţională Radio şi altele. Din anul 2008 a acceptat poziţia de dirijor principal al Filarmonicii « Transilvania »

 
 

ORCHESTRA SIMFONICĂ A FILARMONICII DE STAT "TRANSILVANIA"

Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca este, prin tradiţie şi valoare, unul dintre cele mai importante ansambluri simfonice din România, bucurându-se de un prestigiu internaţional bine consolidat. Amprenta imprimată de primul său dirijor şi director, Maestrul Antonin Ciolan, care a condus destinele orchestrei de la înfiinţarea Filarmonicii în 1955 până în anul 1970, sunt gravate adânc în mentalitatea interpretativă angajată şi exigentă a acestui organism.

Doi dintre discipolii cei mai dragi ai lui Ciolan, dirijorii Erich Bergel şi Emil Simon i-au succedat acestuia şi i-au dus înainte cu cinste moştenirea artistică. În anii 80 Cristian Mandeal, un alt maestru incontestabil al baghetei – de această dată provenit din şcoala bucureşteană a lui Constantin Bugeanu – a înregistrat o perioadă fastă ca drijor al orchestrei, alături de Emil Simon.

Actualmente în funtea ansamblului se află dirijorii Nicolae Moldoveanu, personalitate de statură europeană ce imprimă orchestrei şi programelor sale dinamismul şi impetuozitatea ce-l caracterizează, şi tânărul Mihail Agafiţa, un talent dirijoral aflat în plină afirmare.

 
 

POP MARIA

Maria Pop este originară din judeţul Sălaj, absolvind studiile liceale la Zalău. Studiile muzicale le-a început odată cu admiterea sa la Facultatea de Canto şi Artă Scenică a Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj, la clasa conf. univ. dr. Elena Andrieş Moldovan. Studiile licenţiale au fost urmate de cele de masterat la aceeaşi instituţie clujeană. În prezent, Maria Pop este membră a Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania” şi predă canto la un liceu cu profil muzical. Activitatea sa artistică se extinde pe un vast repertoriu, care cuprinde lucrări din perioada Barocului, Clasicismului, Romantismului şi a contemporaneităţii, cu specializare pe muzică românească.

În calitate de solistă, alături de marile capodopere bachiene, mezzosoprana Maria Pop a interpretat, din cadrul repertoriului contemporan, Octoihul de la Sibiu de Gheorghe Şoima, Oratoriul Bizantin de Paşti de Paul Constantinescu şi ciclul de opt lieduri Inima pădurii de Éde Terényi. În luna noiembrie 2009, Maria Pop a fost semifinalistă la Concorso Internazionale di Musica Sacra de la Roma.

 
 

SWIERCZEWSKI MICHEL

Muzician cu preocupări multilaterale, Michel Swiercyewski s-a afirmat ca un dirijor de sucees, fiind invitat al unor importante orchestre din Franţa şi din Europa : Orchestre de Paris, Philharmonique de Radio France, Orchestres Nationaux de Lyon, Lille, Strasbourg, Bordeaux ; London Royal Philharmonic Orchestra, Berliner Sinfonie Orchester, Sinfonia Varsovia, Suisse Romande, Stockholm Royal Philharmonic şi altele.

În domeniul operei a fost asistent al lui Claudio Abbado la Scala din Milano şi a lui Georges Prêtre  la Opera din Paris, iar între 1991 şi 2006 a fost dirijor la Théâtre Impérial de Compiègne, unde a realizat numeroase prime audiţii cu opere franceze. Pasionat de muzica secolului XX, Michel Swierczewski a condus între 1981-1985 ansamblul Musique Oblique, iar în 1983 a devenit asistent al lui Pierre Boulez la Ensemble Intercontemporain din Paris. Colaborarea susţinută şi înregistrările realizate cu Orchestra Gulbenkian din Lisabona i-au adus distincţii importante în domeniul discografic, percum Marele Premiu al Academiei Charles Cros sau Sunday Times Record of the Year.

Începând cu anul 1998 Swierczewski s-a implicat intens în viaţa muzicală pragheză, ca dirijor invitat principal al orchestrei Philharmonia Praga. Activitatea sa cuprinde şi preocupări de realizator şi producător, ipostază în care colaborează frecvent cu cunoscutul canal de televiziune Mezzo.

 
 

TROUPOVA IRENA

Originară din České Budějovice, Irena Troupova a studiat cântul la Universitatea Carol din Praga şi s-a orientat încă din anii de studiu spre interpretarea muzicii vechi. Colaborarea cu renumitul ansamblu Musica Antiqua cin Praga  a însemnat un important pas spre consacrare. Activitatea sa se centrează ăreponderen în spaţiu german, unde colaborează permanent cu ansambluri ca Ansamblul Johann Rosenmüller, ansamblul Schütz-Academy, Capella Sagittariana, Dresdener Barockorchester şi altele, dar este invitată frecvent şi în alte ţări ca  Anglia, Italia, Danemarca, Suedia, Franţa, Elveţia, Polonia.

Cultivă de asemenea repertoriul de operă şi cel vocal-simfonic, colaborînd cu Opera de Stat din Berlin şi cu Berliner Symphoneiorchester. Predă cursuri de interpretare a muzicii vechi în Franţa şi Cehia, iar recent şi-a extins preocupările interpretative şi în direcţia muzicii contemporane.

 
Dentistry in Vaughanطراحی سایت