Istoric

 

FESTIVALUL CLUJ MODERN
Ediţia a IX-a, 10 – 15 aprilie 2011

O manifestare dedicată exclusiv muzicii contemporane (în sensul cuprinzător al noţiunii, care îmbrăţişează arcul orientărilor stilistice începând din primele decenii ale secolului XX până în stricta actualitate) este o componentă indispensabilă a vieţii muzicale. Secolul revoluţiei tehnologice, al cărui impuls mereu amplificat marchează profund sensul existenţei noastre de azi, cunoaşte şi în teritoriul artelor dezlănţuirea, cu fervoare nemaiîntâlnită, a căutărilor înnoitoare, a îndrăznelilor de limbaj şi de expresie, a inovaţiilor nemaivăzute şi nemaiauzite –  nu o dată şocante sau derutante – dar şi răgazul sintezelor sau reîntoarcerilor spre tradiţie; toate acestea într-o ameţitoare împletire, într-un dialog cu ascuţimi de duel, cu partizanate pătimaşe, polemici sau reconcilieri.

Nu doar bogăţia infinită de faţete ale creaţiei muzicale a acestei perioade, dar şi oglinda spirituală pe care ne-o aşează în faţă un asemenea periplu sunt mizele pe care, din doi în doi ani, începând din anul 1994, Festivalul Cluj Modern îşi întemeiază provocarea culturală.

طراحی سایتDentistry in Vaughan