Simpozion

[ English Version ]

Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj / Gh. Dima Music Academy Cluj

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, filiala Cluj

The Association of the Composers and Musicologists, Cluj

Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”

Sigismund Toduţă Doctoral School


International Musicology Symposium

Simpozion Internaţional de Muzicologie

 

National Musical Cultures in Central and Southeastern Europe:

Initiatives and Arguments, Development and Dialogue

 

Culturi muzicale naționale în arealul central și sud-est-european: 

inițiative și argumente, dezvoltare și dialog


Cluj, April 11, 2019

Cluj, 11 aprilie 2019


Event organised in partnership with

Eveniment organizat în parteneriat cu

RILM, The Graduate Center - City University of New York,

The Brook Center New York,

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Fundația ”Sigismund Toduță”

 

 

 

 

11 Aprilie____________________________________________

Sala ”Ion Lapedatu” a Băncii Naționale a României

 

S E S I U N EA   I: DIALOGURI: România și vecinii săi

Moderator: Jim Samson10.00 Primirea oaspeților și cuvânt de deschidere

rostit de către Adrian Pop, directorul festivalului Cluj Modern

 

10.30 Otilia Badea (Seminarul de antropologie istorică al UBB Cluj; Liceul de Artă „Victor Brauner“ Piatra Neamț)

Convergențe și disjuncții. Muzica națională românească privită prin dubla perspectivă a compozitorilor din Transilvania și Vechiul Regat

 

11.00    Elena Chircev (Academia de Muzică Gh. Dima, Cluj-Napoca)

     Contribuții românești la perpetuarea tradiției muzicale bizantine

 

11.30 – 12.00 Coffee break

 

 

12.00 György Selmeczi (Universitatea de Teatru și Artă Cinematografică, Budapesta)

Caracterologie națională în muzica central-est europeană.

Dihotomia istoriei muzicale maghiare

 

12.30 Florinela Popa (Universitatea Națională de Muzică din București)

Muzică și Identitate Națională în România Secolului XX
Asistență tehnică: Dionisie Stoian-Irimie

 ___________________________________________11 Aprilie

Sala ”Ion Lapedatu” a Băncii Naționale a României

 

S E S I U N EA  II: ARGUMENTE: Explorarea identităților muzicale în interiorul frontierelor naționale

Moderator: Zdravko Blažeković


15.00   Jim Samson - keynote speaker

               (Profesor Emerit, Royal Holloway University of London)

               Schimbarea paradigmelor naționale în istoria muzicii:

               cazul Europei de Sud-Est

16.00    Zdravko Blažeković (City University of New York,

               The Graduate Center)

               Simbolismul naționalist și transformarea decorativă

               a guzlei sârbocroate în anii ʼ90

 

16.30 – 17.00        Coffee break

 

17.00    Jan Dušek (Academia de Arte Interpretative,

               Facultatea de Muzică și Dans)

      Bohemia: în continuare conservatorul Europei?

 

17.30 Anita Mayer-Hirzberger   (Departamentul de Muzicologie

și Interpretare din cadrul Universității de Muzică și

Arte Interpretative Viena)

Ce este „Muzica austriacă‟? Despre creație și analiza muzicii naționale în Austria după 1918

18.00 Bianca Țiplea-Temeș (Academia de Muzică Gh. Dima, Cluj-Napoca)

      Cântul celor fără patrie: aromânii din Balcani

 

Asistență tehnică: Dan Spătar